:: การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ::

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1