:: ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" ::

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

Pages:     1 2