:: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ::

 

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Thumbnail Image Table
Pages:     1