สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2562

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
รร.นอบน้อมบริบาลนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล โรงเรียนนอบน้อมบริบาล

ในการนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การปฏิบัติงานในอนาคต

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-01-08


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com