ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงาน-ประจำปีการศึกษา-2559 26 กันยายน 2561
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 129 อัตรา 9 เมษายน 2559
สสจ.ปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 30 มีนาคม 2559
โรบินสันเชียงราย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 21 มีนาคม 2559
รับสมัครนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม 21 มีนาคม 2559
รายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตาของ สำนักวิชาฯ ในวันที่ 9 มกราคม เวลา 09.00 น. - เวลา 12.00 น. 30 ธันวาคม 2558
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตาของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 9 ธันวาคม 2558
เซ็นทรัลดิพาทเมนท์สโตร์-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร-Parttime-ช่วงเทศกาล 30 ตุลาคม 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 76 อัตรา เปิดรับสมัคร 14 - 18 กันยายน 2558 20 กันยายน 2558
โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 15 - 24 กันยายน 2558 20 กันยายน 2558
3 อบต.สุโขทัย เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น รับ 40 ตำแหน่ง 43 อัตรา ก จังหวัด ได้ลงมติอนุมัติเห็นชอบแล้ว 20 กันยายน 2558
ประกาศนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58 ให้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (OIT) ในวันที่ 20 และ 21 ก.ค. 2558 นี้นะครับ ดังรายชื่อตามลิ้งนี้ 27 พฤษาภาคม 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ 26 พฤษาภาคม 2558
กองกลาง ขอส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6 พฤษาภาคม 2558
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งกำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 29 เมษายน 2558
ประกาศ-เรื่องผลการพิจารณาแหล่งฝึก-ฉบับที่-2 9 เมษายน 2558
ประกาศ-ผลการเรียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์-ฉบับที่-2 9 เมษายน 2558
ประกาศสำนักฯ-เรื่องผลการพิจารณาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์-ภาคเรียนที่-3-57 2 เมษายน 2558
ประกาศสำนักฯ-เรื่องผลการพิจารณารายวิชาเตรียมฝึกฯ-ภาคเรียนที่-2-57 2 เมษายน 2558
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ประกาศทุนวิจัยฯ ปี58 1 เมษายน 2558
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 1 เมษายน 2558
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นศ.เข้าร่วมกิจกรรมวันวัณโรคโลก 1 เมษายน 2558
มูลนิธิเพื่อแผ่นดินและสันติภาพขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดทำและจัดจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติ 1 เมษายน 2558
ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 1 เมษายน 2558
สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558 30 มีนาคม 2558สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com