:: พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ::

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี

เปิดการประชุมในครั้งนี้โดยมี ดร.นาวิน พรมใจสา มาเป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งนี้

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2