:: Jeans New Year 2015 ::

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักศึกษาในสำนักฯ

โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี

ให้เกียติ กล่าวเปิดงานและจับฉลากของขวัญให้กับนักศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุนสนานและเป็นกันเอง

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16