:: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ::

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยในการนี้มีบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 175 คน

ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3