:: พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและมอบหมวก ประจำปีการศึกษา 2557 ::

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมอบ “เข็ม Public Health”  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลิกภาพของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน และมอบ “หมวก safety” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประดับเข็มและมอบหมวกแก่นักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์จากสำนักวิชาฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2