:: GOODBYE SENIOR ’ 2014 ::

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior "Healthy Party"
เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และบุคลากรในสำนักวิชาฯ
โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงจากสโมสรนักศึกษา, การร้องเพลง, การจับฉลากแจกของขวัญจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
และการกล่าวให้โอวาท และอวยพรนักศึกษาจากคณาจารย์
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
ณ โรงแรงทีคการ์เด้น จังหวัดเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14