:: งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557 ::

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้เข้าร่วม “งานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลกรที่มีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2557”
ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน
และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2