:: กิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ::

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่
นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมร่วมทำบุญอาคาร ทำบุญอาจารย์ใหญ่ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1