:: ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ::

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1