:: กิจกรรมทำบุญอาคารและทำบุญอาจารย์ใหญ่ ::

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมร่วมทำบุญอาคาร และทำบุญอาจารย์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3