:: ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ::

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557"
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแบบล้านนา
และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น
และเพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้อาวุโส และผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2