:: โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557 ::

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2557

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2