:: ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ::

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง โดยได้ร่วมเดินขบวนและถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2